Nemzetközi szeminárium az egyházi műtárgyak védelméről

Utrecht, 2013. nov. 4-5.

Az egyházi épített és tárgyi örökség Európa-szerte veszélyben van. A társadalmak szekularizálódása, a gyülekezetek zsugorodása, az egyházi örökség megóvásával kapcsolatos szaktudás hiánya valamint az ezen a területen is felmerülő pénzügyi nehézségek olyan veszélyforrások, melyek együttesen az egyházi örökségi elemek állapotromlását, amortizációját vagy végső esetben teljes megsemmisülését eredményezhetik.

A szervezet hivatalos logójaA szervezet hivatalos logójaA Future for Religious Heritage (FRH) nonprofit civil szervezet 2010-ben Canterburyben azzal a céllal jött létre, hogy Európa egyházi örökségét feltérképezze és megóvja. A Magyar Reneszánsz Alapítvány a szervezet alapító tagja. Az FRH tagjainak sorába olyan jótékonysági és kormányzati szervezetek valamint egyetemi tanszékek tartoznak, melyek az ingó és ingatlan egyházi örökség megóvásáért szállnak síkra. A szervezet fő célkitűzései közé tartozik Európa gazdag egyházi örökségének védelme, az azt fenyegető veszélyek feltérképezése, a témában érdekeltek számára kommunikációs platform létrehozása, a területet érintő közös kihívások kezeléséhez szükséges szakértelem és tapasztalat megosztása valamint azon kérdések megfogalmazása, melyek európai szintű választ igényelnek. Az FRH kitűzött céljai megvalósítása érdekében az európai politikai döntéshozók befolyásolására is törekszik. A szervezet minden vallási közösség felé nyitott.  Több, mint 30 országban vannak tagjai.

Az FRH első két napos szemináriumának helyszíne 2013. november 4-én és 5-én a hollandiai Utrecht és Amszterdam volt. 

A második FRH konferencia támogatóiA második FRH konferencia támogatóiA szakmai rendezvényen 17 ország 130 képviselője volt jelen. A szeminárium központi témája az egyházi örökségi épületek belső berendezése, tárgyi örökségének megóvása volt. A két napos szeminárium első napján előadások és mini prezentációk hangzottak el. Számos ország szolgált példával az Európa-szerte jellemző templom bezárási hullámra. Kiderült, hogy míg Hollandiában heti egy templom zárja be kapuit és -ideális esetben- kap új funkciót, a dán fővárosban, Koppenhágában pedig 8 templomot zárnak be 2013-ban. A szeminárium előadásainak az utrechti Museum Catherijneconvent adott helyet, mely a holland kereszténység történetét bemutató múzeum. A múzeumnak otthont adó épületet 1979-ben a korábbi Catherijne zárdából alakították ki.

A szemináriumon Magyarországról alapítványunk mellett a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ is képviseltette magát. A Forster Központ képviseletében jelen levő Takács Gábor műtárgy felügyelő előadásában átfogó képet adott a magyar műtárgyvédelem rendszeréről, a Forster Központ keretein belül működő Műtárgyfelügyeleti Iroda feladatairól és kihívásairól.

Az FAK BB nem sokkal a konferencia után kapta meg a kitüntetéstAz FAK BB nem sokkal a konferencia után kapta meg a kitüntetéstBemutatkozott még a nemrégiben a történelmi műemlékek szakszerű megóvásáért járó „Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK)” díjjal kitüntetett Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V. (FAK BB) „Open Churches” programja is. A szervezet a díjat azért a több, mint 500 kezdeményezéséért nyerte el, amelyek Brandenburg épített egyházi örökségének védelmére irányulnak. Az FAK BB önkéntesei egyebek mellett sikeres adománygyűjtő akciókat szerveznek, kapcsolatot tartanak és vesznek fel az egyházi örökségi szektor különböző szereplőivel, hozzáférhetővé tesznek olyan templomokat, melyek magánszemélyek számára nem, vagy csak ritkán látogathatók.  „A templomépületek a lakosság nagy részének megítélése szerint valójában már nem számítanak kegyhelynek, a vallásgyakorlás színterének.  A ma már harmadik generációnál megfigyelhető szekularizációs folyamat eredménye, hogy az emberek alapvetően nem ismerik a keresztény vallásgyakorlat folyamatát, így a templomépület valódi szerepét sem.” Bernd Janowski, FAK BB

A Catherijneconvent múzeum kezdeményezésére, a holland Egyházi Műtárgyakért Alapítvánnyal, egyházakkal és örökségvédelmi szervezetekkel együttműködésben 2012-ben készült el az a tárgyi egyházi örökség megóvása céljából megjelentetett kiadvány, melynek címe ’Guidelines on ways of dealing with religious objects’/Útmutató az egyházi műtárgyak kezeléséhez”. A kiadvány valójában egy, az örökségszakma nemzetközi eszköztárát gazdagító gyakorlati útmutató, mely praktikus tanácsokkal szolgál a templomépületek új funkcióval történő ellátásához valamint az épületek ingó értékei, berendezési tárgyai értékének felméréséhez.

Simon Kadijk, a Donatus Insurances nevet viselő, az egyházi műtárgyak megóvására szakosodott biztosító társaság igazgatója előadásában azt hangsúlyozta, hogy az egyházi örökségre vonatkozó biztosítás a templomok belső berendezési tárgyaira nem terjed ki.

Az első szemináriumnapot összegző panelbeszélgetést követően vacsora várta a résztvevőket, melynek helyszíne az egyetlen holland pápa, VI. Adrianus 16. században épült háza, a Paushuize volt. Az épület jelenleg különböző kulturális célokat szolgál.

A Szt. Augusztin templom egyik ereklyéje-a szerző felvételeA Szt. Augusztin templom egyik ereklyéje-a szerző felvételeRésztvevők egy csoportja az útmutatót teszteli [Fotó: © SzÁ]Résztvevők egy csoportja az útmutatót teszteli [Fotó: © SzÁ]A szeminárium második napján amszterdami helyszínlátogatásokra került sor. Az első helyszín a hónapokon belül bezárásra kerülő Szt. Augusztin templom volt, ahol a résztvevők csoportokban, az Egyházi műtárgyak kezelése" c. útmutató segítségével, azt a gyakorlatban alkalmazva mérték fel a templom berendezési tárgyainak kulturális értékét.

Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit - A „De Duif” egyik oltárának díszítése. [Fotó: © SzÁ]Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit - A „De Duif” egyik oltárának díszítése. [Fotó: © SzÁ]Amstelkerk. [Fotó: © SzÁ]Amstelkerk. [Fotó: © SzÁ]A holland főváros épített örökségének fenntartható módon történő megőrzését tűzte ki célul a Stadsherstel Amsterdam. A szervezet műemléki védettségű és egyéb értéket képviselő épületek felújításával, számos esetben új funkcióval történő ellátásával foglalkozik. A szeminárium keretében két, a Stadsherstel kezelésében működő épület megtekintésére került sor. Először a De Duif ökumenikus hitközség 19. században épült templomával ismerkedtek meg a szeminárium résztvevői, melyet jelenleg a vasárnapi igehirdetések mellett bérelhető konferenciahelyszínként is használnak. Ennek megfelelően az épület koncertek, szimpóziumok, táncelőadások rendszeres helyszíne. A 17. századi református Amsztel templom a nyolcvanas évek vége óta áll a Stadsherstel kezelésében. Az akkor elhanyagolt állapotban lévő templom épületébe egy nagyívű felújítását követően, 1990-ben a Stadsherstel irodái költöztek, egy részét pedig étteremként használják. A templom központi tere koncertteremként és kiállítóhelyként funkciónál, továbbá kongresszusok, igehirdetések és esküvők megrendezésére is alkalmas.

A két napos szeminárium programjának részét képezte az amszterdami Biblia múzeum megtekintése is. A Biblia a keresztyén és a zsidó egyház legfőbb, szent könyve, alapvető tájékozódási pontja, mércéje, mely Istentől ihletett. A Szentírás kifejezetten tiltja a templomépületek világi funkcióval történő ellátását. A Biblia több helyen is figyelmeztet arra, hogy a templom szent hely, „imádság háza”, melyet nem lehet világi célokra használni. (vö. Ézsaiás 56,6-7; Jeremiás 7,11;  Máté 21,13; Márk 11,15-19; Lukács 19,45-46; János 2,14-25)

Portuguese Synagogue - a szerző felvételePortuguese Synagogue - a szerző felvételeA szemináriumon résztvevő szakemberek a későbbiekben megtekinthették a Portugál zsinagógát és az „Our Lord in the Attic” múzeumot. A Portugál zsinagóga jelenleg is vallási funkciót tölt be. Az épület 1675-re készült el. Többszöri átépítést követően 1992-93-ban teljes körű felújításon esett át. A belső hajópadlót régi holland szokás szerint jelenleg is homok fedi. A facölöpökre épített zsinagóga melléképületeiben megtalálható a világhírű „Ets Haim” zsidó könyvtár, a téli zsinagóga, a mikve, a rabbiátus, irodák és archívumok valamint egy, a zsinagóga ingó örökségét bemutató kiállítás is. Egy jellemzően amszterdami épülethomlokzat mögött található Amszterdam egyik legrégebbi, 17. századi múzeuma, mely eredeti funkciója szerint lakóház és templom volt. A templomot a reformáció idején a vallásuk gyakorlásának lehetőségétől megfosztott katolikusok építettek. Az „Our Lord in the Attic”/„Tetőtéri Miatyánk” templom 1888 óta múzeumként működik.

Az angol nyelvű konferencia előadói voltak:

 • -       Justin Kroesen The Netherlands - Assistent Professor Art History of Christianity, University of Groningen
 • -       Oddbjørn Sørmoen Norway - Director of the Department for Church Buildings and Heritage Administration
 • -       Gábor Takács Hungary - Inspectorate of Cultural Goods at the Gyula Forster National Centre for Cultural Heritage Management
 • -       Edwina Proudfoot Scotland - Chairman at the Scottish Church Heritage Research
 • -       Albert Reinstra The Netherlands - Specialist Church Architecture at the Cultural Heritage Agency of the Netherlands
 • -       Lasse Jonas Bendtsen Denmark - Curator at the National Museum of Denmark
 • -       Giovanna Rech Italy - PhD in Sociology and philosophy of knowledge at the University of Trento
 • -       Ruth Dowson UK - Senior Lecturer at the UK Centre for Events Management, Leeds Metropolitan University
 • -       Jose Antonio Falcao Portugal - Director of the Department of Cultural Heritage of the Diocese of Beja
 • -       Simon Kadijk The Netherlands - Director Donatus Insurances
 • -       Peter Aiers UK - Director, South East, The Churches Conservation Trust
 • -       Bernd Janowski Germany - Förderkreis Alte Kirchen Berlin
 • -       Eloy Koldeweij The Netherlands - Interior Specialist at the Cultural Heritage Agency of the Netherlands
 • -       Valeria Minucciani Italy - Assistant Professor at the Polytechnic of Torino
 • -       René Hoppenbrouwers The Netherlands - Director Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL)
 • -       Joakim Hansson Sweden - Associate professor, Uppsala University
 • -       Jacques des Rochers Canada - Curator of Quebec and Canadian Art Musée des beaux-arts de Montréal
 •      A szeminárium részletes angol nyelvű programja és az FRH összefoglalója a szervezet honlapján olvasható.
 • Szekeres Ágnes