Nemzetközi együttműködés

International Co-operation

A Magyar Reneszánsz Alapítvány a North of England Civic Trust mintájára jött létre. Bár a két szervezet egymástól mind jogi, mind pénzügyi értelemben teljesen független, a magyar és az angol civil szervezet igazgatója, ezáltal örökség szakmai háttere közös. Ez a nemzetközi háttér és kitekintés az MRA minden tevékenységére hatással van. A kulturális örökség leginkább kontextusban értékelhető és értelmezhető - Magyarország kulturális identitása  európai kontextusból nézve még inkább különleges és értékelendő. Az MRA folyamatosan részt vesz kulturális örökségvédelmen alapuló nemzetközi együttműködésekben. Európai uniós pályázatokban, programokban és hasonló civil szervezetek tevékenységében egyaránt partnerként van jelen. Többek között részt vett az Európa a polgárokért programban, érdekelt az örökségi szakmákkal kapcsolatos képzés, a kulturális örökség menedzsment, valamint az egyházi örökség területén is. Az alapítvány szintén fontosnak tartja a diákok támogatását, nemzetközi csereprogramok és külföldi örökség-szakmai intézményeknél töltött gyakorlati lehetőségek biztosítása által. Az MRA által támogatott szervezetek és hálózatok egyebek mellett az Europa Nostra, az UNESCO, az ICOMOS, az International National Trusts Organisation és a Future for Religious Heritage.