Oktatás és képzés

EducationandTraining1A jó gyakorlat alapja a megértés

A legjobb döntések megalapozott döntések eredményei. A hely specifikumának értelmezésére fordított idő olyan, mint egy jó fundámentum: ha egyszer megépült, kiállja az idők próbáját - legyen szó akár egy történelmi épület felújításáról, akár valami újnak az építéséről, ami megszépíti a környezetét.

Mindenki profitálhat mások tapasztalataiból. Az MRA célja, hogy jó gyakorlatokat fejlesszen ki azáltal, hogy: 

  • összegyűjti a Magyarország épített örökségére vonatkozóan rendelkezésre álló információt, hogy meghatározza a prioritásokat és a főbb tennivalókat
  • elősegíti Magyarország épített örökségének nemzetközi összefüggésben történő megértését
  • feltérképezi a magyarországi épített örökség megőrzéséhez és megújításához szükséges hagyományos szakmákat
  • megfigyeli a történelmi épületek és/vagy helyek történeti fejlődését, és azt, hogy ezen fejlődés hogyan alakította ki végül az örökségi elemek speciális jelentőségét
  • azonosítja a történeti területek karakterét, hogy ezáltal monitorozza az épp zajló változásokat
  • örökség menedzsment képzést biztosít
  • részt vesz olyan demonstrációs projektekben, melyek történeti területek gazdasági regenerációját tűzik ki célul. 

Az MRA továbbá részt vállal nemzetközi csereprogramokban, képviselteti magát konferenciákon és nyári egyetemeken. Partnerkapcsolatokon és hálózatokon keresztül dolgozik, tapasztalatokat oszt meg és egyesíti a szakértelmet. Az MRA meggyőződése, hogy a pozitív módon megvalósult projektek esettanulmányaiból lehet leginkább profitálni, de abból is vonható le tanulság, ha egy helyreállítás nem terv szerint megy végbe. Ez a leghatásosabb módja a jó konzerválásra vonatkozó elvek gyakorlati alkalmazásának.

Az MRA munkakapcsolatban áll a kőszegi Institute of Social and European Studies képzési központtal, a szlovákiai Academia Metropolitana Nova-val, a szlovén Kultura Natura-val, a North of England Civic Trust alapítvánnyal és egyéb magyar és nemzetközi szervezetekkel.

EducationandTraining2